0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert chóru męskiego z Oldenzaal z Holandii

Data

30 kwietnia 2017

Godzina

godz. 19:30

Miejsce

Bazylika Mariacka

Koncert chóru męskiego z Oldenzaal z Holandii

30 kwiet­nia o godz. 19.30 w bazy­li­ce odbę­dzie się kon­cert chó­ru męskie­go z Olden­za­al z Holan­dii.

Dyry­gent: Richard von den Ben­ken

Poolse affiche-page-001