0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 05.05.2016

Katecheza: s. Małgorzata Chmielewska

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 19 maja, w rama­ch cyklu kate­chez zaty­tu­ło­wa­ny­ch MERCY — o uczyn­ka­ch miło­sier­dzia opo­wie s. Mał­go­rza­ta Chmie­lew­ska, prze­ło­żo­na Wspól­no­ty „Chleb…