0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Certyfikat jakości Trip Advisor dla Bazyliki Mariackiej

Certyfikat jakości Trip Advisor dla Bazyliki Mariackiej

Miło nam poin­for­mo­wać, że Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie zosta­ło przy­zna­ne wyróż­nie­nie Trip Advi­sor.

Zapra­sza­my do odwie­dzin i podzi­wia­nia pięk­na Bazy­li­ki. Zobacz, kie­dy moż­na zwie­dzać Bazy­li­kę

trip-advisor-certyfikat-jakosci-kosciol-mariacki