0:00/ 0:00

Duszpasterze i siostry zakonne

Archiprezbiterzy

15mariacki

Ks. Infułat
dr Dariusz Raś

ur. 1969, wyśw. 1994,
Archi­pre­zbi­ter od 2011

59mariacki

Ks. Infułat
dr Bronisław Fidelus

ur. 1939, wyśw. 1962,
eme­ry­to­wa­ny pro­bosz­cz para­fii

Wikariusze

34mariacki

Ks. mgr Paweł Głowacz

ur. 1981, wyśw. 2007

53mariacki

Ks. mgr Grzegorz Kotala

ur. 1981, wyśw. 2006

Penitencjarze

domyślny obraz

Ks. dr Jan Pasierbek

ur. 1937, wyśw. 1960

domyślny obraz

Ks. mgr Stanisław Wątorski

ur. 1952, wyśw. 1977

domyślny obraz

Ks. mgr lic. Jacek Żurek

ur. 1941, wyśw. 1966

domyślny obraz

Ks. Marian Bendyk

ur. 1955, wyśw. 1982

Duszpasterze wspomagający

domyślny obraz

Ks. mgr Mariusz Buczewski

ur. 1955, wyśw. 1982

domyślny obraz

Ks. mgr Zygmunt Filip Badurski

ur. 1963, wyśw. 1989

domyślny obraz

Ks. dr Albert Wołkiewicz

ur. 1976, wyśw. 2002

domyślny obraz

Ks. dr Zbigniew Rapacz

ur. 1959, wyśw. 1984

Siostry Serafitki ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej

76mariacki

s. Sławomiła ​CMBB

domyślny obraz

s. Asteria ​CMBB

87mariacki

s. Ludwika ​CMBB

domyślny obraz

s. ​Erminia CMBB