0:00/ 0:00

Duszpasterze i siostry zakonne

Archiprezbiterzy

Ks. Infułat
dr Dariusz Raś

ur. 1969, wyśw. 1994,
Archi­pre­zbi­ter od 2011
Życio­rys

Ks. Infułat
dr Bronisław Fidelus

ur. 1939, wyśw. 1962,
eme­ry­to­wa­ny pro­boszcz para­fii

Wikariusze

ks. mgr lic. Dariusz Głuszko

ur. 1973, wyśw. 1999

Penitencjarze

ks. mgr Zygmunt Filip Badurski

ur. 1963, wyśw. 1989

Ks. mgr Dariusz Susek

ur. 1980, wyśw. 2005

Ks. dr Zbigniew Rapacz

ur. 1959, wyśw. 1984

Ks. mgr Stanisław Wątorski

ur. 1952, wyśw. 1977

Ks. mgr lic. Jacek Żurek

ur. 1941, wyśw. 1966

Ks. mgr Marian Bendyk

ur. 1955, wyśw. 1982

Duszpasterze wspomagający

Ks. mgr Piotr Guzik

ur. 1962, wyśw. 1987

Ks. mgr Miłosz Biela

 ur. 1963, wyśw. 1988

Ks. mgr lic. Mariusz Buczewski

ur. 1976, wyśw. 2001

Ks. mgr Krzysztof Korba

ur. 1989, wyśw. 2014

Siostry Serafitki ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej

s. Romana ​CMBB

s. Asteria ​CMBB

s. Bogusława CMBB

s. ​Anita CMBB

s. Milena CSS