0:00/ 0:00

Duszpasterze i siostry zakonne

Archiprezbiterzy

Ks. Infułat
dr Dariusz Raś

ur. 1969, wyśw. 1994,
Archi­pre­zbi­ter od 2011

Ks. Infułat
dr Bronisław Fidelus

ur. 1939, wyśw. 1962,
eme­ry­to­wa­ny pro­boszcz para­fii

Wikariusze

domyśl­ny obraz

Ks. Łukasz Michalczewski

ur. 1983, wyśw. 2008

Ks. mgr Paweł Głowacz

ur. 1981, wyśw. 2007

Ks. mgr Grzegorz Kotala

ur. 1981, wyśw. 2006

Penitencjarze

domyśl­ny obraz

Ks. dr Jan Pasierbek

ur. 1937, wyśw. 1960

domyśl­ny obraz

Ks. mgr Stanisław Wątorski

ur. 1952, wyśw. 1977

domyśl­ny obraz

Ks. mgr lic. Jacek Żurek

ur. 1941, wyśw. 1966

domyśl­ny obraz

Ks. mgr Marian Bendyk

ur. 1955, wyśw. 1982

Duszpasterze wspomagający

domyśl­ny obraz

Ks. dr Mariusz Gajewski

ur. 1977, wyśw. 2013

domyśl­ny obraz

Ks. mgr Mariusz Buczewski

ur. 1955, wyśw. 1982

domyśl­ny obraz

Ks. mgr Zygmunt Filip Badurski

ur. 1963, wyśw. 1989

domyśl­ny obraz

Ks. dr Albert Wołkiewicz

ur. 1976, wyśw. 2002

domyśl­ny obraz

Ks. dr Zbigniew Rapacz

ur. 1959, wyśw. 1984

Siostry Serafitki ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej

s. Sławomiła ​CMBB

domyśl­ny obraz

s. Asteria ​CMBB

domyśl­ny obraz

s. Mieczysława CMBB

domyśl­ny obraz

s. ​Erminia CMBB