0:00/ 0:00

Duszpasterze i siostry zakonne

Archiprezbiterzy

Ks. Infułat
dr Dariusz Raś

ur. 1969, wyśw. 1994,
Archi­pre­zbi­ter od 2011
Życio­rys

Ks. Infułat
dr Bronisław Fidelus

ur. 1939, wyśw. 1962,
eme­ry­to­wa­ny pro­boszcz para­fii

Wikariusze

Ks. Łukasz Michalczewski

ur. 1983, wyśw. 2008

Ks. mgr Paweł Głowacz

ur. 1981, wyśw. 2007

Penitencjarze

Ks. dr Albert Wołkiewicz

ur. 1976, wyśw. 2002

Ks. dr Zbigniew Rapacz

ur. 1959, wyśw. 1984

Ks. dr Jan Pasierbek

ur. 1937, wyśw. 1960

Ks. mgr Stanisław Wątorski

ur. 1952, wyśw. 1977

Ks. mgr lic. Jacek Żurek

ur. 1941, wyśw. 1966

Ks. mgr Marian Bendyk

ur. 1955, wyśw. 1982

Duszpasterze wspomagający

Ks. mgr Grzegorz Kotala

ur. 1981, wyśw. 2006
nota­riusz Kurii metro­po­li­tal­nej

Ks. mgr Miłosz Biela

 ur. 1963, wyśw. 1988

Ks. mgr lic. Mariusz Buczewski

ur. 1955, wyśw. 1982

Ks. mgr Zygmunt Filip Badurski

ur. 1963, wyśw. 1989

Siostry Serafitki ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej

s. Sławomiła ​CMBB

s. Asteria ​CMBB

s. Bogusława CMBB

s. ​Ligia CMBB