• 26 Niedziela Zwykła

      26 Niedziela Zwykła

      W sobotę – 1 października br. – rozpoczynamy wieczorne nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny. Codziennie, przez cały miesiąc październik o godz. 18.00, zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową.

Witamy w oficjalnym serwisie Bazyliki Mariackiej, drugiej po katedrze wawelskiej świątyni Krakowa.

Nie było zamiarem biskupa Iwona budowanie zabytku, ale troska o duchowy wzrost mieszkańców stolicy. Czasy i pokolenia, których przemijanie obserwował kościół mariacki dokładały coraz to piękniejsze elementy wystroju, wiara ludzi umacniała znaczenie świątyni, ale ani biskup Iwo, ani Wit Stwosz, ani Matejko nie sądzili przecież, że możliwości techniki XXI wieku umożliwią w wirtualnej przestrzeni wejście do kościoła w internetowym świecie i zobaczenie piękna wnętrza, które dla wspaniałości dzieł sztuki tam zgromadzonych, wspaniałym zabytkiem się ostanie, a dla wciąż żywej wiary i pobożności ludzi tam przybywających kościołem nadal będzie.

Listy i komunikaty

Hejnał z Wieży Mariackiej