0:00/ 0:00
Wydarzenia

Katecheza: s. Małgorzata Chmielewska

Data

19 maja 2016

Godzina

19:30

Miejsce

Bazylika Mariacka w Krakowie

Organizatorzy

Sala na Górze

Katecheza: s. Małgorzata Chmielewska

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 19 maja,
w ramach cyklu kate­chez zaty­tu­ło­wa­nych MERCY
— o uczyn­kach miło­sier­dzia opo­wie
s. Mał­go­rza­ta Chmie­lew­ska,
prze­ło­żo­na Wspól­no­ty „Chleb Życia”
O 18.30 Msza Świę­ta, a po niej, ok. 19.15 — kate­che­za. Zapra­sza­my ser­decz­nie!
MIASTO SIĘ BUDZI!
https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​9​4​9​2​4​4​4​4​1​8​40636/

MERCY#8