0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert Wielkopostny — Mariacki Festiwal Organowy

Data

31 marca 2017

Koncert Wielkopostny — Mariacki Festiwal Organowy

Bazy­li­ka Mariac­ka

oraz

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie

zapra­sza­ją na:

KONCERT WIELKOPOSTNY

w ramach

Mariackiego Festiwalu Organowego

31 mar­ca 2017, godz. 19.30, Plac Mariac­ki 5

Wyko­naw­cy:

Krzysz­tof LATAŁA
Marek PAWEŁEK
Adam ZAJĄC

zaproszenie_1

*Wstęp na kon­cert za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 zł/​os, do naby­cia w kasie bazy­li­ki Mariac­kiej lub w sie­ni kościo­ła przed kon­cer­tem.