0:00/ 0:00
Wydarzenia

Październikowa Adoracja „Chrystus w Starym Mieście”

Październikowa Adoracja „Chrystus w Starym Mieście”

Zapra­sza­my na paź­dzier­ni­ko­wą Ado­ra­cję Chry­stus w Sta­rym Mie­ście:

czwar­tek 27 paź­dzier­ni­ka:

18.30 — Msza św.
19.30 — Ado­ra­cja.

Zdjecie1