0:00/ 0:00
Wydarzenia

Pielgrzymka do Ziemi Świętej — dzień 1

Pielgrzymka do Ziemi Świętej — dzień 1

Po 3,5 godzi­nach lotu dotar­li­śmy bez­piecz­nie, bez żad­nych przy­gód do Ejla­tu. Zwie­dza­nie zaczy­na­my od połu­dnia kra­ju 🙂