0:00/ 0:00

Msza święta dla studentów i absolwentów

Godzina i data

Nie­dzie­la, 18.30 (w trak­cie roku aka­de­mic­kie­go)

Miejsce

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie

Duszpasterz

Ks. Łukasz Michal­czew­ski

“ Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie
i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. ”

(św. Augustyn)

Wspólnota mszy świętej o 18:30 narodziła się z pomysłu stworzenia w Kościele przestrzeni dla młodych dorosłych, osób poszukujących i pragnących pięknej celebracji liturgicznej.

 

Naszą wspólnotę tworzą wszyscy, którzy przychodzą na niedzielną mszę świętą o 18:30. Szczególnie zachęcamy, by uczestniczyli w niej absolwenci, młodzi dorośli oraz osoby, które poszukują swojego miejsca w Kościele.

Spotykamy się co tydzień na niedzielnej mszy świętej, by razem odnajdywać Boga w Eucharystii. Ważne jest dla nas podkreślanie piękna liturgii. Dba o to celebrujący mszę i przygotowujący homilię ksiądz, służba ołtarza, a także schola, która prowadzi modlitwę śpiewem.

Po mszy świętej zapraszamy do salki na rozmowy przy herbacie.