0:00/ 0:00

Msze św.

Msze święte w niedziele i święta (Ołtarz Główny)

6:00
7:00
8:00
9:00

10:00

suma po łacinie
11:15
12:00
13:00

Msze św. w języ­kach obcych w Kra­ko­wie

 

 

 

Msze święte w dni powszednie od września do czerwca (ołtarze boczne lub kaplice)

6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00

po łacinie
10:30
11:00
18:30
W lipcu i sierpniu msze św. poranne jedynie o pełnych godzinach.

Mapa ołta­rzy bocz­nych i kaplic

I —   ołtarz główny — msze św. w nie­dziele i święta, soboty godz. 18.30 oraz w czwartki z nowenną do św. Jana Pawła II o godz. 18.30
IIołtarz św. Krzyża
IIIkaplica św. Jana Nepo­mu­cena
IVkaplica Matki Boskiej Ostro­bram­skiej — msze św. z nowenną do MB Ostro­bram­skiej w piątki o godz. 8.00
V — kaplica św. Łaza­rza
VIMatki Boskiej Czę­sto­chow­skiej — msze św. z nowenną do MB Czę­sto­chow­skiej w piątki i soboty o godz. 8.00
VIIkaplica św. Anto­niego — msze św. z nowenną do św. Anto­niego we wtorki o godz. 8.00
VIIIkaplica Matki Boskiej Lore­tań­skiej — msze św. z nowenną do MB Lore­tań­skiej w ponie­działki o godz. 8.00
IXkaplica św. Waw­rzyńca
X — kaplica Jana Chrzci­ciela
XIkaplica Prze­mie­nie­nia Pań­skiego
XIIołtarz Zwia­sto­wa­nia NMP

W Eucharystii Chrystus nieustannie ponawia dar z siebie, uczyniony na krzyżu
OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK