0:00/ 0:00

Sklep

Zapra­szamy do odwie­dze­nia skle­pu „Arkos” ofe­ru­ją­ce­go arty­kuły kościel­ne i dewo­cjo­na­lia.

pl. Mariac­ki 5

31–042 Kra­ków

tel. 12 421 86 61

Godzi­ny otwar­cia:

Pon.–Pt. 10:00—18:00

Sb. 10:00—14:00

www​.skle​par​kos​.pl