0:00/ 0:00

Sala na Górze

Spotkania

Dru­gie czwart­ki mie­sią­ca
Msza świę­ta o 18:30
Kate­che­za o 19:30

Koordynator

Ania Woj­na

154mariacki

Opiekun duchowy

Ks. Łukasz Michal­czew­ski

Jesteśmy wspólnotą, dla której bardzo ważne jest przebywanie razem i dzielenie się wiarą. Naszą najbardziej rozpoznawalną inicjatywą są katechezy czwartkowe.

Spotkanie i modlitwa

Naszą największą radością jest spędzanie razem czasu – na co dzień, zwyczajnie. Pragniemy razem szukać Boga i razem przeżywać naszą wiarę. Wspólnie uczestniczymy w Eucharystii i adoracji, modlimy się i czytamy Pismo Święte.

Katechezy czwartkowe

Wiara bierze się ze słuchania. Dlatego już od kilku lat organizujemy w bazylice Mariackiej katechezy czwartkowe – otwarte dla wszystkich konferencje połączone z dyskusją. W każdym roku akademickim katechezom towarzyszy inny temat przewodni. Do Sali na Górze zapraszamy gości, którzy opowiadają o Bogu, Kościele i świecie z chrześcijańskiej perspektywy.

“ Wtedy wrócili do Jerozolimy (…). Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. ”

(Dz 1, 12–14)

Dotychczasowe cykle katechez:

Miasto się budzi! 9xMercy
Będziesz człowiekiem
Kościół w 5D
Tu się z-wiedza Kościół katolicki
A właśnie, że katolicyzm. Od A do Z

Marzenia

Marzy nam się wspólny dom w sercu miasta. Przestrzeń budowania wspólnoty, wymiany myśli i rozwoju kulturalnego. Chrześcijańska kawiarnia, w której będzie miejsce na ewangelizację i modlitwę oraz na spotkania ludzi z różnych środowisk.

Aktualności