0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

block-title h1

Koncerty 17.10.2022

Msza D‑dur Antonína Dvořáka

W naj­bliż­szą sobo­tę (22 paź­dzier­ni­ka) o godz. 19.30 zespół wokal­ny bazy­li­ki — Cap­pel­la Maria­lis pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michał­ka, wyko­na Mszę D‑dur Anto­nína Dvo­řáka. Wstęp wol­ny. Serdecznie…

Koncerty 15.09.2022

Prawykonanie Mszy Es-Dur Franciszka Mireckiego

W nie­dzie­lę, 25 wrze­śnia pod­czas Litur­gii o godz. 13.00 zosta­nie wyko­na­na Msza Es-dur na chór, soli­stów i orga­ny Fran­cisz­ka Mirec­kie­go (1791−1862) — kom­po­zy­to­ra zwią­za­ne­go z bazy­li­ką Mariacką.…

Koncerty 24.06.2022

Recital organowy — organiści mariaccy

W sobo­tę, 25 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu orga­ni­stów mariac­kich: Zyg­mun­ta Kokosz­ki, Krzysz­to­fa Michał­ka oraz Micha­ła Piech­ni­ka.  To ostat­ni kon­cert w ramach…

Koncerty 11.06.2022

Recital organowy — Lorenzo Ghielmi i Cappella Marialis

W sobo­tę, 18 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Loren­zo Ghiel­mi i Cap­pel­li Maria­lis w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Trans­mi­sja na YouTu­be W programie:…

Koncerty 08.06.2022

Recital organowy — Jonathan Scott

W pią­tek, 10 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Jona­tha­na Scot­ta w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych.  W pro­gra­mie: Geo­r­ge Fri­de­ric Han­del (1685−1759)…

Koncerty 01.06.2022

Recital organowy — Henryk Jan Botor

W sobo­tę, 4 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Hen­ry­ka Jana Boto­ra w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych.  W pro­gra­mie: Oli­vier Mes­sia­en (1908−1992) …

Koncerty 25.05.2022

Recital organowy — Andrzej Białko

W sobo­tę, 28 maja, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Andrze­ja Biał­ko w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych.  W pro­gra­mie: J.S.Bach-Toccata, ada­gio i fuga C‑dur BWV 564;…