0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Polecamy

block-title h1

Polecamy 11.01.2018

Krąg Biblijny

Jeste­śmy wspól­no­tą ludzi, któ­ra dwa razy w mie­sią­cu — w IIIV śro­dę o godz. 19.15, spo­ty­ka się, aby roz­wa­żać i dzie­lić się Sło­wem Bożym. Czas, któ­ry poświę­ca­my na wspól­ne czy­ta­nie i medytowanie…