0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dołącz do nas!

Dołącz do nas!

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich kra­ko­wian i gości do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Pisma świę­te­go pod­czas codzien­nych litur­gii w naszym koście­le. Zachę­ca­my rów­nież do dołą­cze­nia do Służ­by Litur­gicz­nej, scho­li Mariac­kiej, Cap­pel­li Maria­lis oraz do innych wspól­not dzia­ła­ją­cych przy bazylice.