Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Parish Council

Pasto­ral Parish Coun­cil in the term of 2018–2021

Ex offi­cio:
ks. Paweł Głowacz
ks. Grze­gorz Kota­la, sekretarz
ks. Łukasz Michalczewski

By cho­ice:
Paweł Kisiel
Piotr Korniak
Tere­sa Malecka
Michał Mróz
Karo­li­na Wojtal
Karo­li­na Zając

From the nomination:
o. Piotr Ciu­ba OP
s. Maria­na Krzy­siek CSS
Sta­ni­sław Bisztyga
Bogu­mi­ła Lichorowicz