Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Parish Council

Pasto­ral Parish Council 

Ex offi­cio:
ks. Sewe­ryn Puchała

By cho­ice:
Paweł Kisiel
Tere­sa Malecka
Michał Mróz
Karo­li­na Wojtal
Bogu­mi­ła Lichorowicz

From the nomination:
o. Łukasz Wiśniew­ski OP
Sta­ni­sław Bisztyga
Mar­ta Woźniak

 

Parish Eco­no­mic Council 

ks. inf. Bro­ni­sław Fidelus
Beata Lasecka
Piotr Mikosz
Mar­cin Pasierbiewicz
Danu­ta Stich

 

Parish Church Music Council

Krzysz­tof Michałek
Michał Piechnik
Mar­cin Wasilewski-Kruk