Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Concerts

St Mary’s Organ Festival — 17th Nov 2016, 7.30PM

St Mary’s Organ Festival — 17th Nov 2016, 7.30PM

Arti­sts:

Witold Zalew­ski – organ
Łuka­sz Man­do­la – organ
Paweł Rymar­czyk – organ
Kin­ga Bra­n­dys-Wój­ciak – soprano
Anna Sto­lar­czyk – soprano
Inte­ru­ni­ver­si­ta­ry Insti­tu­te of Church Music (Kra­kow)
Wie­sław Deli­mat – conductor

Łuka­sz Jaroc­ki – announcer

Pro­gramm:

Johann Pachel­bel (1653–1706) — Magni­fi­cat Fugi VI ton, nr 1, 3, 9 i 10
Johann Seba­stian Bach (1685–1750) — Fan­ta­sia and Fugue in G minor, BWV 542
Gio­van­ni Bat­ti­sta Per­go­le­si (1710–1736) — Quis est homo, qui non fle­ret (ze Sta­bat Mater)
Gabriel Fau­ré (1845–1924) — Pie Jesu (Requ­iem op. 48)
Miko­łaj Gomół­ka (1535–1600) — Psalm 133 Ecce quam bonum, et quam iucun­dum [Jako rzecz pięk­na … Miko­łaj Gomół­ka­’s Melo­dies for the Polish Psal­ter]
Grze­go­rz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki (1665–1734) — Gra­du­al Tol­li­te por­tas (II Mis­sa „Rora­te”)
Felix Men­del­s­sohn-Bar­tho­l­dy (1809–1847) — Beati Mor­tui op. 115 nr 1
Wil­liam Byrd (1543–1623) — Hodie beata Vir­go (Gra­du­alia I, nr 19)
Max Reger (1873–1916) — Fan­ta­sia and Fugue op. 135 b

Tic­kets: PLN 20

plakat_mfo_koncerty_czwartkowe