0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Katecheza: s. Małgorzata Chmielewska

Data

19 maja 2016

Godzina

19:30

Miejsce

Bazylika Mariacka w Krakowie

Organizatorzy

Sala na Górze

Katecheza: s. Małgorzata Chmielewska

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 19 maja,
w ramach cyklu kate­chez zaty­tu­ło­wa­nych MERCY
— o uczyn­kach miło­sier­dzia opowie
s. Mał­go­rza­ta Chmielewska,
prze­ło­żo­na Wspól­no­ty „Chleb Życia”
O 18.30 Msza Świę­ta, a po niej, ok. 19.15 — kate­che­za. Zapra­sza­my serdecznie!
MIASTO SIĘ BUDZI!
https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​9​4​9​2​4​4​4​4​1​8​40636/

MERCY#8