0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Kolęda 2018/​2019

Kolęda 2018/​2019

Ul. Miko­łaj­ska – 28 grud­nia (pt.), godz. 15.00

Ul. Plac Mariac­ki – 29 grud­nia (sob.), godz. 15.00

Ul. św. Jana – nume­ry parzy­ste – 2 stycz­nia (śr.), godz. 15.00

Ul. Sien­na, ul. Sto­lar­ska – 2 stycz­nia (śr.), godz. 16.00

Ul. św. Jana – nume­ry nie­pa­rzy­ste – 3 stycz­nia (czw.), godz. 15.00

Ul. Sław­kow­ska – 4 stycz­nia (pt.), godz. 16.00

Ul. Mały Rynek – 4 stycz­nia (pt.), godz. 16.00

Ul. Brac­ka — 5 stycz­nia (sob.), godz. 15.00

Ul. św. Mar­ka – 5 stycz­nia (sob.), godz. 15.00

Rynek Głów­ny, ul. Wiśl­na, ul. Szew­ska –  6 stycz­nia (ndz.), godz. 16.00

Ul. Szcze­pań­ska, Pl. Szcze­pań­ski, ul. Pijar­ska – 7 stycz­nia (pon.), godz. 16.00

Ul. św. Toma­sza – kamie­ni­ca nr 2, 9, 15, 19, 22, 24, 25 – 7 stycz­nia (pon.), godz. 16.00

Ul. św. Toma­sza – kamie­ni­ce nr 26, 28, 31, 33 – 8 stycz­nia (wt.), godz. 16.00

Ul. Szpi­tal­na – 8 stycz­nia (wt.), godz. 15.00

Ul. Grodz­ka, Pl. Wszyst­kich Świę­tych, Pl. Domi­ni­kań­ski, ul. Gołę­bia – 9 stycz­nia (śr.), godz. 16.00

Ul. św. Krzy­ża i na Gród­ku – 9 stycz­nia (śr.), godz. 16.00

Ul. Flo­riań­ska — nume­ry parzy­ste – 12 stycz­nia (sob.), godz. 15.00

Ul. Flo­riań­ska — nume­ry nie­pa­rzy­ste – 13 stycz­nia (ndz.), godz. 16.00