0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Kolęda w parafii Mariackiej 2023

Kolęda w parafii Mariackiej 2023

Plan wizy­ty duszpasterskiej: 

Plac Mariac­ki – 7 stycz­nia (sob.), g. 15:00

ul. św. Mar­ka – 9 stycz­nia (pon.), g. 16:00

ul. Sien­na, Mały Rynek – 10 stycz­nia (wt.), g. 16:00

Rynek Głów­ny – 11 stycz­nia (śr.), g. 18:00

ul. Miko­łaj­ska – 12 stycz­nia (czw.), g. 16:00

ul. Grodz­ka, Plac Domi­ni­kań­ski, Plac Wszyst­kich Świę­tych, ul. Sto­lar­ska– 13 stycz­nia (pt.), g. 16:00

ul. Pijar­ska, ul. Szcze­pań­ska, Pl. Szcze­pań­ski, ul. Szew­ska, ul. Wiśl­na, ul. Gołę­bia – 14 stycz­nia (sob.), g. 16:00

ul. św. Toma­sza (nry do 25) – 14 stycz­nia (sob.), g. 16:00

ul. św. Toma­sza (nry od 25) – 15 stycz­nia (niedz.), g. 16:00

ul. Flo­riań­ska — nry parzy­ste – 16 stycz­nia (pon.), g. 16:00

ul. św. Krzy­ża, Na Gród­ku – 17 stycz­nia (wt.), g. 16:00

ul. Flo­riań­ska — nry nie­pa­rzy­ste – 17 stycz­nia (wt.), g. 16:00

ul. Szpi­tal­na – 18 stycz­nia (śr.), g. 16:00

ul. Sław­kow­ska – 20 stycz­nia (pt.), g. 16:00

ul. św. Jana – nry parzy­ste – 21 stycz­nia (sob.), g. 16:00

ul. Brac­ka – 21 stycz­nia (sob.), g. 16:00

ul. św. Jana – nry nie­pa­rzy­ste – 23 stycz­nia (pon.), g. 16:00