0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Kolęda

Kolęda

Flo­riań­ska –  nume­ry parzy­ste – 2 stycz­nia (czw.), godz. 15

Flo­riań­ska –  nume­ry nie­pa­rzy­ste – 3 stycz­nia (pt.) godz. 16

Pijar­ska, Szcze­pań­ska, Pl. Szcze­pań­ski, Szew­ska, Wiśl­na, Gołę­bia 4 stycz­nia (sb.) – godz. 15

Miko­łaj­ska – 4 stycz­nia (sb.), godz. 16

Szpi­tal­na5 stycz­nia (nd.), godz. 16

Rynek Głów­ny –  6 stycz­nia (pon.), godz. 17

św. Krzy­ża, Na Gród­ku8 stycz­nia (śr.), godz. 16

św. Mar­ka – 8 stycz­nia (śr.), godz. 16

Sien­na, Mały Rynek9 stycz­nia (czw.), godz. 15

św. Toma­sza – nume­ry do 25 – 10 stycz­nia (pt.), godz. 16

Sław­kow­ska11 stycz­nia (sb.), godz. 16

Brac­ka – 12 stycz­nia (nd.), godz. 16

św. Toma­sza – nume­ry od 25 – 13 stycz­nia (pon.), godz. 16

św. Jana – nume­ry parzy­ste – 15 stycz­nia (śr.), godz. 16.00

św. Jana – nume­ry nie­pa­rzy­ste – 16 stycz­nia (czw.), godz. 16.00

Grodz­ka, Plac Domi­ni­kań­ski, Plac Wszyst­kich Świę­tych, Sto­lar­ska18 stycz­nia (sb.), godz. 15

Plac Mariac­ki – 22 stycz­nia (śr.), godz. 16