0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert kolęd w wykonaniu Scholi Mariackiej

Koncert kolęd w wykonaniu Scholi Mariackiej

Ser­decz­nie zapra­sza­my w nie­dzie­lę 16 stycz­nia po Mszy św. o godz. 18.30 (oko­ło 19.15)  na wyjąt­ko­wy kon­cert kolęd w wyko­na­niu Scho­li Mariackiej. 

W murach kościo­ła Mariac­kie­go wybrzmią naj­bar­dziej zna­ne kolę­dy, takie jak: Wśród noc­nej ciszy, Przy­bie­że­li do Betle­jem czy Mędr­cy świa­ta.

Pod­czas kon­cer­tu zbie­ra­ne będą dat­ki na ope­ra­cję ser­ca w USA sze­ścio­mie­sięcz­nej Emil­ki Wilk.

Zapra­sza­my do wspól­ne­go śpiewania!

Wyda­rze­nie na Facebooku