0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Maryjny

Koncert Maryjny

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Kon­cert Maryj­ny w wyko­na­niu chó­ru Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” już w naj­bliż­szą sobo­tę 25 maja, o godz. 19:15. 

Pod­czas kon­cer­tu wystąpią:

Chór męski HASŁO
Joan­na Til­ky — sopran
Mariusz Komi­niak — tenor
Piotr Kuboń — tenor
Tomasz Fie­ber — baryton
Hen­ryk Nie­stój — bas
Michał Piech­nik — organy
Tere­sa Maj­ka-Paca­nek — dyrygent

Wstęp wol­ny.