0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert organistów mariackich i Natalii Chorzalskiej

Koncert organistów mariackich i Natalii Chorzalskiej

20 maja o godz. 20.00 w bazy­li­ce odbę­dzie się kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu orga­ni­stów mariac­kich i Nata­lii Cho­rzal­skiej w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wstęp wol­ny. Ser­decz­nie zapraszamy! 

Pod­czas reci­ta­lu wystą­pią: Michał Piech­nik — orga­ny, Krzysz­tof Micha­łek — orga­ny oraz Nata­lia Cho­rzal­ska — sopran.

Pro­gram recitalu:

J. Bach (1685 — 1750) — Pre­lu­dium i Fuga a‑moll BWV 543
L. Vier­ne (1870 — 1937) — Can­ta­bi­le z II Symfonii
P. Masca­gni (1863 — 1945) — Ave Maria (Inter­mez­zo)
K. Micha­łek (*1984) — „Gwiaz­do ślicz­na” Pre­lu­dium i Fuga
K. Micha­łek (1984*) — Quemad­mo­dum desi­de­rat cervus ad fon­tes aquarum
S. Moniusz­ko (1819 — 1872) — Inc­li­na aurem Tuam
G. Belier (1863 ‑1938) — Toc­ca­ta pour Grand Orgue
Impro­wi­za­cje na tema­ty od publiczności