0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kościoły rektoralne

Kościoły rektoralne (rektorskie) prowadzą zwykłe działania duszpasterskie, ale administracyjnie podlegają parafii bazyliki Mariackiej.

Do para­fii mariac­kiej należą:

 — kościół św. Bar­ba­ry, Mały Rynek 8
 — kościół św. Woj­cie­cha, Rynek Głów­ny 2
 — kościół św. Mar­ka, ul. św. Mar­ka 10
 — kościół św. Toma­sza Apo­sto­ła (kościół Ducha­czek), ul. Szpi­tal­na 12
 — kościół św. Jana Chrzci­cie­la i św. Jana Ewan­ge­li­sty (kościół Pre­zen­tek), ul. św. Jana 7
 — Bazy­li­ka Trój­cy Świę­tej (kościół Domi­ni­ka­nów), ul. Sto­lar­ska 12
 — kościół Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go (kościół OO. Pija­rów), ul. Pijar­ska 2
 — kościół św. Kazi­mie­rza (kościół OO. Refor­ma­tów), ul. Refor­mac­ka 4
 — kościół MB Śnież­nej (kościół SS. Domi­ni­ka­nek), ul. Miko­łaj­ska 21