0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe

Bazy­li­ka Mariacka

oraz

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej w Krakowie

zapra­sza­ją na:

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe

17 listo­pa­da 2016, godz. 19.30, Plac Mariac­ki 5

Wyko­naw­cy:

Witold Zalew­ski – orga­ny główne*
Łukasz Man­do­la – orga­ny w prezbiterium**
Paweł Rymar­czyk – orga­ny w nawie południowej***
Kin­ga Bran­dys-Wój­ciak – sopran**
Anna Sto­lar­czyk – sopran**
Chór Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Insty­tu­tu Muzy­ki Kościel­nej w Krakowie
Wie­sław Deli­mat – dyrygent
Łukasz Jaroc­ki – pro­wa­dze­nie koncertu

Pro­gram:

Johann Pachel­bel (1653–1706) — Magni­fi­cat Fugi VI ton, nr 1, 3, 9 i 10***
Johann Seba­stian Bach (1685–1750) — Fan­ta­zja i Fuga g‑moll BWV 542*
Gio­van­ni Bat­ti­sta Per­go­le­si (1710–1736) — Quis est homo, qui non fle­ret (ze Sta­bat Mater)**
Gabriel Fau­ré (1845–1924) — Pie Jesu (z Requ­iem op. 48)**
Miko­łaj Gomół­ka (1535–1600) — Psalm 133 Jako rzecz pięk­na, jako rzecz przy­jem­na (Melo­die na psał­terz polski)
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki (1665–1734) — Gra­du­ał Tol­li­te por­tas (II Mis­sa „Rora­te”)
Felix Men­dels­sohn-Bar­thol­dy (1809–1847) — Beati Mor­tui op. 115 nr 1
Wil­liam Byrd (1543–1623) — Hodie beata Vir­go (Gra­du­alia I, nr 19)
Max Reger (1873–1916) — Fan­ta­zja i Fuga op. 135 b*

plakat_mfo_koncerty_czwartkowe