0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert na trzy instrumenty

Data

16 lutego 2017

Koncert na trzy instrumenty

Bazy­li­ka Mariacka
oraz
Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej w Krakowie

zapra­sza­ją na

Kon­cert na trzy instrumenty

Czwar­tek, 
16 lute­go 2017, godz. 19.30

zaproszenie_front_v1

WYKONAWCY:

Zyg­munt Kokosz­ka — orga­ny główne
Jakub Mazu­rek — orga­ny w prezbiterium
Łukasz Rusek, Woj­ciech Buda — orga­ny w nawie południowej

Łukasz Jaroc­ki — pro­wa­dze­nie koncertu

PROGRAM:

Johann Krie­ger (1651–1735)
Preludium
Got­tlieb Muf­fat (1690−1770)
Preludium
Jan Pod­biel­ski (poł. XVII w.)
Preludium

***
Die­trich Buxte­hu­de (1637–1707)
„Wie schön leuch­tet der Mor­gern­stern” BuxWV 223

Johann Seba­stian Bach (1685–1750)
Pre­lu­dium i Fuga a‑moll BWV 543

***
Jan Pie­ter­szo­on Schwe­linck (1562–1621)
„Mein Jun­ges Leben hat ein End”

César Franck (1822–1890)
Cho­rał a‑moll nr 3

Jehan Ala­in (1911–1940)
Litanies

 

*Wstęp na kon­cert za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 zł/​os, do naby­cia w kasie Bazy­li­ki Mariac­kiej lub w sie­ni kościo­ła przed koncertem.

MFO luty 2017