0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Mariackie Koncerty Organowe

Mariackie Koncerty Organowe

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 czerw­ca o godz. 20:00 na kolej­ny z Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią: Wik­to­ria Bisz­ty­ga (sopran), Zyg­munt Kokosz­ka, Krzysz­tof Micha­łek, Michał Piech­nik (orga­ny).  

Pro­gram:
Jan Pod­biel­ski (xvii w.) • Pra­elu­dium in d /​ wyk. Krzysz­tof Michałek
Ano­nim (xviii w.) • Naj­święt­sza Pan­no /​ wyk. Wik­to­ria Bisz­ty­ga, Krzysz­tof Michałek
Feliks Men­dels­sohn Bar­thol­dy (1809–1847) • Pre­lu­dium i Fuga d‑moll op. 37 /​ wyk. Michał Piechnik
Jan Seba­stian Bach (1685–1750) • Wachet auf, ruft uns die Stim­me BWV 645 /​ wyk. Michał Piechnik
Wła­dy­sław Żeleń­ski (1837–1921) • Świę­ta Mary­jo, bia­ła lilio/​ wyk. Wik­to­ria Bisz­ty­ga, Krzysz­tof Michałek
Zyg­munt Kokosz­ka (*1977) • Sol­sti­tium /​ wyk. Zyg­munt Kokoszka
Ano­nim (opr. J. Tar­gosz) • Dobra­noc, Mario /​ wyk. Wik­to­ria Bisz­ty­ga, Krzysz­tof Michałek
Mau­ri­ce Duru­flé (1902–1986) • Medi­ta­tion, op. posth. /​ wyk. Krzysz­tof Michałek
Char­les-Marie Widor (1844–1937) • Toc­ca­ta z V Sym­fo­nii orga­no­wej f‑moll /​ wyk. Michał Piechnik