0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Nabór głosów do Scholi Mariackiej

Nabór głosów do Scholi Mariackiej

Jeśli chcesz swo­im śpie­wem wiel­bić Pana Boga, słu­żyć litur­gii w Bazy­li­ce Mariac­kiej i potra­fisz czy­sto śpie­wać — zapra­sza­my do Scho­li Mariackiej.

Scho­la ogła­sza nabór głosów:

sopra­nów
altów
tenorów
basów.

Nie trze­ba znać nut, wystar­czy umieć czy­sto śpie­wać. Zapra­sza­my na prze­słu­cha­nie, napisz do nas: kantor@​mariacki.​com.

Dowiedz się wię­cej o Scho­li Mariackiej