0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Transmisja rekolekcji wielkopostnych

Transmisja rekolekcji wielkopostnych

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w koście­le Mariac­kim. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewan­ge­li­za­to­rzy dia­kon Mar­cin i Moni­ka Gaj­do­wie. Lin­ki do trans­mi­sji z Mszy św. o 18.30 i nauki reko­lek­cyj­nych znaj­du­ją się poniżej. 

DZIEŃ 1 — NIEDZIELA

 

DZIEŃ 2 — PONIEDZIAŁEK

 

DZIEŃ 3 — WTOREK

 

DZIEŃ 4 — ŚRODA

 

DZIEŃ 5 — CZWARTEK