0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Wizyta duszpasterska – Kolęda w Parafii Mariackiej 2016/​2017

Wizyta duszpasterska – Kolęda w Parafii Mariackiej 2016/​2017

27 grud­nia, g. 16 — ul. Szpi­tal­na; ul. Flo­riań­ska (nume­ry nieparzyste)
28 grud­nia, g. 16 – ul. Flo­riań­ska (nume­ry parzyste)
2 stycz­nia, g. 16 – ul. Sien­na; ul. Mikołajska
3 stycz­nia, g. 16 – ul. Grodzka
4 stycz­nia, g. 16 – ul. Św. Krzyża
5 stycz­nia, g. 16 – ul. Brac­ka; ul. Wiśl­na, Plac Mariacki
9 stycz­nia, g. 16 – Mały Rynek; ul. św. Jana (nr 1–5)
11 stycz­nia, g. 16 – Rynek Główny
13 stycz­nia, g. 16 – ul. św. Mar­ka (nr 1– 8)
14 stycz­nia, g. 16 – ul. św. Jana (nr od 9); ul. św. Mar­ka (nr 11–27); ul. Szcze­pań­ska, Plac Szcze­pań­ski, ul. Pijarska
15 stycz­nia, g. 16 – ul. Sto­lar­ska, Plac Domi­ni­kań­ski, Plac Wszyst­kich Świę­tych, ul. Gołę­bia, ul Szewska
17 stycz­nia, g. 16 – ul. Sław­kow­ska (nr 1–19)
18 stycz­nia, g. 16 – ul. Sław­kow­ska (nr 23–25)
19 stycz­nia, g. 16 – ul. św. Toma­sza (nr 1–24)
21 stycz­nia, g. 16 – ul. św. Toma­sza (nr od 26)