0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Rady Parafii

Dusz­pa­ster­ska Rada Parafialna

Z urzę­du:
ks. Adam Kurdas
ks. dr Sewe­ryn Puchała
o. supe­rior Jacek Maciaszek
s. Bene­dyk­ta Danu­ta Pruś

Z wybo­ru:
Sta­ni­sław Bisztyga
prof. dr hab. Tere­sa Malecka
Michał Mróz
Karo­li­na Wojtal
Bogu­mi­ła Lichorowicz
dr Mar­ta Woź­niak (sekre­tarz)

Z nomi­na­cji:
s. Olga Maślanka
Bar­ba­ra Nęcka
Maciej Strzeboński

 

Para­fial­na Rada Ekonomiczna

ks. inf. dr Bro­ni­sław Fidelus
Beata Lasecka
Piotr Mikosz
Mar­cin Pasierbiewicz
Danu­ta Stich

 

Para­fial­na Rada Muzy­ki Kościelnej

Krzysz­tof Michałek
Michał Piechnik
Mar­cin Wasilewski-Kruk