0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Rady Parafii

Dusz­pa­ster­ska Rada Para­fial­na w kaden­cji 2018–2021

Z urzę­du:
ks. Dariusz Głuszko

Z wybo­ru:
Paweł Kisiel
Piotr Korniak
Tere­sa Malecka
Michał Mróz
Karo­li­na Wojtal
Karo­li­na Zając

Z nomi­na­cji:
o. Piotr Ciu­ba OP
Sta­ni­sław Bisztyga
Bogu­mi­ła Lichorowicz

 

Para­fial­na Rada Ekonomiczna

ks. inf. dr Bro­ni­sław Fidelus
Beata Lasecka
Piotr Mikosz
Mar­cin Pasierbiewicz
Danu­ta Stich