0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia

Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia

9 listo­pa­da 2016, godz. 19.30 — bazy­li­ka Mariacka
Kon­cert finałowy

Dariusz Bąkow­ski-Kois (Kra­ków) – organy

W pro­gra­mie:

- José de Tor­res y Mar­tínez Bra­vo (1670−1738)
Batal­la de 5º tono
Obra de 7º tono
— Andre­as Armsdorff(1670–1699)
Pre­lu­dium cho­ra­ło­we Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
— Johann Seba­stian Bach (1685−1750)
Pre­lu­dium cho­ra­ło­we Herz­lieb­ster Jesu, was hast du ver­bro­chen BWV 1093
— Sig­frid Karg-Elert (1877−1933)
Impro­wi­za­cje cho­ra­ło­we op. 65
nr 13, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend! (Toc­ca­ta)
nr 17, Herz­lieb­ster Jesu, was hast du ver­bro­chen (w sty­lu Hein­ri­cha Schütza)
— Char­les-Marie Widor (1844−1937)
X Sym­fo­nia orga­no­wa D‑dur „Romań­ska” Haec dies op. 73
I. Moderato
IV. Final. Allegro
— Louis Vier­ne (1870−1937)
Prélu­de funèbre op. 4
Sor­tié op. 30 nr 6
— Mar­cel Dupré (1886−1971)
Sor­tié op. 62 nr 3

4