0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Partnerzy

Part­ne­rzy dzia­łań konserwatorskich 

mkidn_01_cmyk

 

skosk-logo

 

Zamó­wie­nia Publicz­ne z Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Odbu­do­wy Zabytków

ZAPYTANIE OFERTOWE — Remont kon­ser­wa­tor­ski wie­ży dzwon­nej Bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie

Part­ner pro­jek­tu rewi­ta­li­za­cji instrumentarium 

                                                                                   Znalezione obrazy dla zapytania comarch logo

 

Part­ne­rzy wyda­rzeń kulturalnych