0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Msze święte

Msze święte w niedziele i święta (ołtarz główny)

6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

suma po łacinie
11.15
12.00
13.00
20.00

 

Msze święte w dni powszednie od września do czerwca (ołtarze boczne lub kaplice)

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30

10.00

po łacinie
10.30
11.00
18.30

W lipcu i sierpniu msze święte poranne jedynie o pełnych godzinach.

Mapa ołta­rzy bocz­nych i kaplic, w któ­rych odby­wa­ją się msze święte


I Ołtarz głów­ny – msze świę­te w nie­dzie­le i świę­ta, sobo­ty godz. 18.30 oraz w czwart­ki z nowen­ną do św. Jana Paw­ła II o godz. 18.30
IV Kapli­ca Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej – msze świę­te z nowen­ną do MB Ostro­bram­skiej w piąt­ki o godz. 8.00
VI Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej – msze świę­te z nowen­ną do MB Czę­sto­chow­skiej w piąt­ki i sobo­ty o godz. 8.00
VII Kapli­ca św. Anto­nie­go – msze świę­te z nowen­ną do św. Anto­nie­go we wtor­ki o godz. 8.00
VIII Kapli­ca Mat­ki Boskiej Lore­tań­skiej – msze świę­te z nowen­ną do MB Lore­tań­skiej w ponie­dział­ki o godz. 8.00

W Eucharystii Chrystus nieustannie ponawia dar z siebie, uczyniony na krzyżu
OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK