0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 24.09.2023

25. Niedziela Zwykła

24 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go a Pau­lo, pre­zbi­te­ra; ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczennika,…

Ogłoszenia 17.09.2023

24. Niedziela Zwykła

17 wrze­śnia 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, zakon­ni­ka, patro­na Pol­ski; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. męczenników…

Ogłoszenia 10.09.2023

23. Niedziela Zwykła

10 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑w czwar­tek – Świę­to Podwyższenia…

Ogłoszenia 04.09.2023

22. Niedziela Zwykła

3 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w pią­tek – świę­to Naro­dze­nia NMP. 2. Z oka­zji 770. rocz­ni­cy kano­ni­za­cji św. Sta­ni­sła­wa BM na prośbę…

Ogłoszenia 26.08.2023

21. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzciciela;…

Ogłoszenia 19.08.2023

20. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Piu­sa X, papie­ża; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie NMP Kró­lo­wej; ‑w czwar­tek – świę­to św. Bar­tło­mie­ja, apostoła;…

Ogłoszenia 12.08.2023

19. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, msza św. w inten­cji naszej Ojczyzny…