0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Koncert dla Trzech Króli

Koncert dla Trzech Króli

Maja i Andrzej Sikorowscy

Chór i Orkie­stra Kame­ral­na Aka­de­mii Muzycz­nej w Krakowie

sobota, 06.01.2018 — 20.00

bazylika Mariacka w Krakowie

Wstęp wol­ny

Kon­cert pod Hono­ro­wym Patro­na­tem Jac­ka Kru­py — Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Małopolskiego
połą­czo­ny z kwe­stą dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei