0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert organowy

Data

20 września 2016

Godzina

20:00

Miejsce

Bazylika Mariacka w Krakowie

Organizatorzy

Mariacki Festiwal Organowy

Koncert organowy

Zapra­sza­my na kon­cert w ramach „Mariac­kie­go Festi­wa­lu Organowego”:

wtorek 20 września, godz. 20.00

dr hab. Robert Tyra­ła – słowo
Hen­ryk Jan Botor – organy
Józef Łukasz – organy
Lud­mi­ła Sta­roń – sopran
Chór Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie Psalmodia
Wło­dzi­mierz Sie­dlik – dyrygent

mariacki-festiwal-organowy