0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Zwykła

2. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go, opa­ta;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, bisku­pa.

2. Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej – kolę­dy znaj­du­je się w gablo­tach oraz na naszej stro­nie internetowej.

3. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Przeniesienie ciała św. Katarzyny na Górę Synaj, fot. P. Gąsior