0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Czerwcowa #10 All Inclusive!

Data

29 czerwca 2017

Godzina

Msza Święta || 18:30

Adoracja || 19:30

Adoracja Czerwcowa #10 All Inclusive!

29 Czerw­ca 2017 r.

I zbaw nas ode złe­go. Amen!
To już ostat­nia Ado­ra­cja w tym roku akademickim.
Jak w każ­dy ostat­ni czwar­tek, tak i w tym mie­sią­cu spo­tkaj­my się razem, by uwiel­biać Pana!
Będzie z nami zespół Jaspis 😉

All inc­lu­si­ve — w Jezu­sie mamy wszyst­ko. W Nim mamy nowe życie.
On JEST Nadzie­ją. Nie zosta­wił nas samych, wyba­wia nas od złych nawy­ków, wycią­ga z bez­na­dziei i prze­mie­nia nasze życie.

Bądź­my razem przed waka­cja­mi. Zapro­ście zna­jo­mych, udo­stęp­niaj­cie dobro dla innych 🙂
Msza św. || 18:30
Ado­ra­cja || 19:30

z Bogiem +

Wyda­rze­nie na FB: https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​3​0​9​5​8​7​7​8​9​481373