0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Październikowa #02 nieMOŻLIWE!

Data

26 października 2017

Godzina

18:30 || Msza Święta

19:30 || Adoracja

Adoracja Październikowa #02 nieMOŻLIWE!

Wspól­no­ta „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na kolej­ną Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu.
Spo­ty­ka­my się jak zawsze, w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Tym razem będzie to 26 października. ?
Będzie­my roz­wa­żać Zwia­sto­wa­nie Naj­święt­szej Maryi. ?
To ona w tym roku uczy nas jak spo­tkać Boga w swo­im życiu, to ona daje nam wska­zów­ki w jaki spo­sób two­rzyć rela­cje z Bogiem. ♥️
Dla Boga bowiem nie ma NIC nie­moż­li­we­go! Łk 1:37 ?
Będą z nami nasi przy­ja­cie­le ze wspól­no­ty „Chry­stus w Sol­nym Mieście”!
?????


18:30 || Msza Święta

19:30 || Adoracja 


Przyjdź­cie. Zapro­ście swo­ich znajomych ???
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​5​6​1​3​5​9​3​6​3​9​46378/


Do zobaczenia! +

#spo­tkaj­Go.