0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzień 8. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Masada

Dzień 8. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Masada

Dzi­siej­szy dzień roz­po­czę­li­śmy od poran­nej Mszy świę­tej w Beta­nii, czy­li w miej­sco­wo­ści Mar­ty, Marii i Łaza­rza. Następ­nie odwie­dzi­li­śmy Jery­cho, odpo­czę­li­śmy nad Morzem Mar­twym i zwie­dzi­li­śmy Masa­dę — sta­ro­żyt­ną twier­dzę żydow­ską. Na koniec dnia prze­je­cha­li­śmy do Ejla­tu, gdzie spę­dzi­my naj­bliż­sze trzy dni.

Beta­nia

Masa­da