0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzień 9. i 10. pielgrzymki do Ziemi Świętej

Dzień 9. i 10. pielgrzymki do Ziemi Świętej

Powo­li wra­ca­my do Kra­ko­wa, ale po dro­dze zwie­dzi­li­śmy jesz­cze Czer­wo­ny Kanion i Obser­wa­to­rium Mor­skie w Ejla­cie. Dzi­siaj spa­ce­ro­wa­li­śmy nad morzem, łapiąc pro­mie­nie słoń­ca. Natu­ra zachwy­ca nas na każ­dym kroku.

Czer­wo­ny Kanion

Obser­wa­to­rium Morskie

Ejlat