0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

KOLĘDA 2017/​2018

KOLĘDA 2017/​2018

 

Wizyta Duszpasterska

ul. św. Toma­sza (nr 2 – 24) – 27 grudnia
ul. św. Toma­sza (nr 26- 33) – 30 grudnia
Mały Rynek – 2 stycznia
ul. Sien­na, ul. Sto­lar­ska – 8 stycznia
ul. Św. Jana nry parzy­ste- 2 stycznia
ul. św. Jana nry nie­pa­rzy­ste — 3 stycznia
ul. Szpi­tal­na — 5 stycznia
ul. Szcze­pań­ska, Plac Szcze­pań­ski, ul. Szew­ska, ul. Pijar­ska – 8 stycznia
ul. Flo­riań­ska nry parzy­ste- 9 stycznia
ul. Flo­riań­ska nry nie­pa­rzy­ste- 10 stycznia
Plac Domi­ni­kań­ski, Rynek głów­ny, ul Gołę­bia – 10 stycznia
ul. Sław­kow­ska — 12 stycznia
ul. Miko­łaj­ska — 13 stycznia
ul. Św. Mar­ka – 15 stycznia
ul. Brac­ka, ul. Wiśl­na — 16 stycznia
ul. Grodz­ka, Plac Wszyst­kich Świę­tych – 17 stycznia
ul. św. Krzy­ża – 22 stycznia
Plac Mariac­ki – 23 stycz­nia (zamiast 15 stycznia)

KOLĘDAKAŻDYM DNIU ROZPOCZYNA SIĘ OD GODZ. 16.00