0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Kolęda

Kolęda

Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej w para­fii Mariac­kiej od 8 stycz­nia do 14 stycz­nia 2024 

08.01.2024 – Ponie­dzia­łek od godz. 16.00
ul. Pijar­ska, Szcze­pań­ska, Pl. Szcze­pań­ski, Szew­ska, Wiśl­na, Gołębia

09.01.2024 – Wtorek
ul. Miko­łaj­ska od godz. 16.00
ul. Św. Toma­sza nr od 2 do 22 włącz­nie od godz. 18.00

10.01.2024 – Śro­da od godz. 16.00
ul. Św. Toma­sza nr od 24 do 26 włącznie

11.01.2024 – Czwar­tek od godz. 16.00
ul. Św. Toma­sza nr od 28 do końca

12.01.2024 – Pią­tek od godz. 16.00
ul. Sien­na, Mały Rynek
ul. Św. Mar­ka od nr 5 do 8

13.01.2024 – Sobo­ta od godz. 15.00
ul. Grodz­ka, Plac Domi­ni­kań­ski, Plac Wszyst­kich Świę­tych, Stolarska
ul. Św. Mar­ka od nr 11 do końca

14.01.2024 – Nie­dzie­la od godz. 16.00
ul. Bracka

16.01.2024 – Wto­rek od godz. 18.00
ul. Flo­riań­ska nr od 3 do 19

17.01.2024 – Śro­da od godz. 16.00
ul. Flo­riań­ska nr od 20 do końca

19.01.2024 – Pią­tek od 17.00
ul. Sławkowska
ul. Św. Jana nr 2

20.01.2024 – Sobo­ta od godz. 15.00
ul. św. Krzy­ża, Na Gródku
ul. Św. Jana nr do 3 do końca

21.01.2024 – Nie­dzie­la od godz. 15.00
Rynek Głów­ny, Plac Mariacki

24.01.2024 – Śro­da od godz. 16.00
ul. Szpitalna