0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Krzyż pektoralny jako wotum kard. Dziwisza

Krzyż pektoralny jako wotum kard. Dziwisza

Pod­czas Mszy św. w bazy­li­ce Mariac­kiej w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, ks. kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz prze­ka­zał jako wotum dla mariac­kie­go wize­run­ku MB Czę­sto­chow­skiej w cza­sie trwa­nia jubi­le­uszo­we­go roku koro­na­cji szcze­ro­zło­ty krzyż pek­to­ral­ny św. Jana Paw­ła II. Jego auto­rem jest rzeź­biarz Enri­co Manfrini.