0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Piątkowe roraty ze scholą o 7.00 rano

Piątkowe roraty ze scholą o 7.00 rano

Przez cały adwent w piątki o godz. 7.00 celebrujemy roraty przy świecach w wyciemnionej bazylice.

W litur­gii uczest­ni­czy Scho­la Mariac­ka i inne wspól­no­ty mariac­kie. Przed Mszą św. moż­na pobrać świe­cę z kosza wysta­wio­ne­go na środ­ku nawy głównej.
Zapraszamy!