0:00/ 0:00

Aktualności

Msze święte
bazylice

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 (łaci­na), 11:15, 12:00, 13:00, 18.30 (stu­den­ci i absol­wen­ci), 20:00

DNI POWSZEDNIE

6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 (łaci­na), 10:30, 11:00, 18:30
Wię­cej

Spowiedź
w bazylice

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

pod­czas każ­dej mszy świę­tej

DNI POWSZEDNIE

6:00–19:00

Godziny
otwarcia

ZWIEDZANIE BAZYLIKI

codzien­nie 11:30–18:00
oprócz dni szcze­gól­nych

KANCELARIA
PARAFIALNA

poniedziałek–piątek:
10:00–12:00
czwar­tek i pią­tek:
16.00–18.00

Wspólnoty
bazyliki Mariackiej

EWANGELIZACJA, ADORACJA, CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE

Chwila ciszy w zgiełku miasta

KATECHEZY, SPOTKANIA, SALA NA GÓRZE

Słuchanie i świadome życie

MSZA ŚWIĘTA DLA STUDENTÓWABSOLWENTÓW Z UDZIAŁEM SCHOLI – 18:30

Odkryj na nowo piękno mszy świętej

Zwiedzanie bazyliki