0:00/ 0:00

Aktualności

Msze święte
w bazylice

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 (łaci­na), 11.15, 12.00, 13.00, 18.30 (stu­den­ci i absol­wen­ci), 20.00

DNI POWSZEDNIE

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 (łaci­na), 10.30, 11.00, 18.30
Wię­cej

Spowiedź
w bazylice

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

pod­czas każ­dej mszy świę­tej

DNI POWSZEDNIE

6.00–19.00

Godziny
otwarcia

ZWIEDZANIE BAZYLIKI

codzien­nie 11.30–18.00
oprócz dni szcze­gól­nych

KANCELARIA
PARAFIALNA

poniedziałek–piątek:
10.00–12.00
czwar­tek i pią­tek:
16.00–18.00

Wspólnoty
bazyliki Mariackiej

EWANGELIZACJA, ADORACJA, CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE

Chwila ciszy w zgiełku miasta

KATECHEZY, SPOTKANIA, SALA NA GÓRZE

Słuchanie i świadome życie

MSZA ŚWIĘTA DLA STUDENTÓWABSOLWENTÓW Z UDZIAŁEM SCHOLI – 18.30

Odkryj na nowo piękno mszy świętej

Zwiedzanie bazyliki