0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Rekolekcje wielkopostne — ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Rekolekcje wielkopostne — ks. dr Grzegorz Strzelczyk

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

2–7 kwiet­nia 2017
bazy­li­ka Mariac­ka w Krakowie

Kościół – niełatwa miłość

Reko­lek­cje o tym, jak Bóg się powie­rzył grzesznikom

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Stu­den­ci i absolwenci:
2–7 kwiet­nia godz. 18.30

Nie­dzie­la 2 kwietnia
nauki na Mszach św. o godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.00, 13.00, 18.30
Pn-pt 3–7 kwietnia
10.00 — Msza św. z kazaniem
18.30 — Msza św. z kaza­niem i konferencją
Przez okres reko­lek­cji śpiew pod­czas Mszy św. o 18.30 pro­wa­dzi Scho­la Mariacka

ks. dr Grze­gorz Strzel­czyk – chry­sto­log, współ­za­ło­ży­ciel kana­łu boska​.tv, dyrek­tor Ośrod­ka For­ma­cji Dia­ko­nów Sta­łych Archi­die­ce­zji Katowickiej

Nagra­nia z reko­lek­cji będą publi­ko­wa­ne na bie­żą­co na stro­nie www​.sala​na​go​rze​.pl

Weź udział na Facebooku

 

 

rekolekcje-strzelczyk-mariacki-2017 r

Poprzednie edycje:

Do bazy­li­ki Mariac­kiej co roku zapra­sza­my cenio­nych reko­lek­cjo­ni­stów, któ­rzy pro­wa­dzą nas przez okres przy­go­to­wań do świąt wiel­ka­noc­nych. Wśród naszych gości byli Adam Szu­stak OP, Jan Góra OP, ks. Krzysz­tof Grzy­wocz, ks. Robert Woźniak.

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia rela­cji z minio­nych reko­lek­cji.

Pole­ca­my też rela­cję z Mer­cy Festival.